Vacature aanvragen
Julia Haleniuk avatar
Geschreven door Julia Haleniuk
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een aanvraag is een formele aanvraag voor een nieuwe aanwerving. Het bevat alle essentiële details over de functie, het aantal openingen en degenen wiens handtekening nodig is om het wervingsproces te starten.

Aanvraagstatussen

Hier kun je alle aanvragen en het aantal aanwervingen per aanvraag bekijken. Aanvragen zijn verder onderverdeeld in de aanvragen die jouw goedkeuring nodig hebben en de aanvragen die je zelf hebt ingediend.


Aanvragen kunnen de volgende statussen hebben:

  • Concept - De aanvraag is aangemaakt maar nog niet ter goedkeuring verstuurd.

  • In behandeling - De aanvraag is ter goedkeuring verstuurd.

  • Afgewezen - De goedkeurders hebben de aanvraag afgewezen.

  • Goedgekeurd - Alle vereiste goedkeurders hebben de aanvraag goedgekeurd.

  • Vervuld - Alle vacatures zijn ingevuld, waardoor er niet meer kan worden aangeworven.

Een aanvraag aanmaken

Om een nieuwe aanvraag aan te maken, klik je rechtsboven op +Nieuwe aanvraag, geef je deze een naam, kies je een afdeling of goedkeuringsflow, vul je de details in en verstuur je het ter goedkeuring. Goedkeurders ontvangen een melding en zodra de aanvraag is goedgekeurd, ontvang jij ook een melding.

Je aanvraag is goedgekeurd. Wat nu?

Maak een vacature aan op basis van een goedgekeurde aanvraag vanuit de pop-up "Aanvraag goedgekeurd" of via het tabblad Vacatures. In de vacature-editor zie je dat sommige velden al vooraf zijn ingevuld met de details van de aanvraag.

Je begint met het werven van kandidaten. Wat gebeurt er nu?

Iedere voor een vacature aangenomen kandidaat die is toegewezen aan een aanvraag, vervult een opening. Wanneer alle openingen zijn vervuld, verandert de status van de aanvraag van Goedgekeurd naar Vervuld.

Meer hulp nodig?

Ga naar ons helpcentrum om meer te lezen over:

Was dit een antwoord op uw vraag?